วันพฤหัสบดีที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2552

2. วัตถุประสงค์
....1. เพื่อพัฒนาผู้บริหารการศึกษาและผู้บริหารสถานศึกษาประจำการให้มีคุณสมบัติ ความรู้ความสามารถตามมาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับคุรุสภา
....2. เพื่อพัฒนาผู้บริหารให้เป็นผู้นำในการปฏิรูปการศึกษา

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

คลิกๆๆ รูปสวยๆน่ารักๆไว้ส่งต่อเพียบ...
R-raven