วันพฤหัสบดีที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2552

6. วิธีดำเนินการ
....6.1 ร่วมเป็นเครือข่ายกับคุรุสภาในการพัฒนาผู้บริหาร
....6.2 คุรุสภาส่งรายชื่อผู้บริหารให้มหาวิทยาลัย (คณะครุศาสตร์)
....6.3 มหาวิทยาลัยรับรายงานตัว และปฐมนิเทศ
....6.4 มหาวิทยาลัยส่งรายชื่อผู้บริหารที่รายงานตัวไปให้คุรุสภา
....6.5 คุรุสภาจัดสรรเงินอุดหนุนโครงการมาให้
....6.6 จัดการเรียนการสอนโดยเน้นพัฒนาจากการปฏิบัติงานจริง (Work Based Learning) ติดตามนิเทศสอนเสริมพิเศษ และประเมินผลงาน ณ สถานที่ปฏิบัติงานของผู้รับการพัฒนา
....6.7 จัดทำรายงานผล การดำเนินงานเสนอต่อคุรุสภา

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

คลิกๆๆ รูปสวยๆน่ารักๆไว้ส่งต่อเพียบ...
R-raven